1MÓZG LUDZKI JAKO SUBSTRAT MATERIALNY CZYNNOŚCI I JAKO JEJ PODMIOT

Zdolność orzeczenia o sobie samym jestem, niezależnie od tego, w jakiej formie to orzeczenie zostanie wypowiedziane, to znaczy od tego, czy pod­miot jest zasygnalizowany oddzielnym wyrazem (je suis), czy elementem formalno-gramatycznym (cogito), czy będzie tkwił w kompleksie głosko­wym morfologicznie nie zróżnicowanym (sum), ta zdolność jest jednym z przejawów funkcjonowania mózgu żywego organizmu, procesu określo­nego czasem terminem cerebracja. Materialna substancja — mózg — jest centralą, w której się zbiegają wszystkie drogi nerwowe łączące organizm za pośrednictwem analizatorów z zewnętrznym względem niego środowiskiem. Jako substrat przestrzenny,, materialny tych procesów mózg może być zaliczany do kategorii desygnatów określanych terminem nomen loci (abstrahując od tego, że wyraz. mózg jest pod względem słowotwórczym amorficzny, nie umotywowanyr gdy tymczasem np. łowisko (‚miejsce, gdzie się łowi, gdzie się odbywają łowy) jest wyrazistą formacją słowotwórczą. Jednocześnie mózg jest tym wyjątkowym desy gnatem, którego określeniem może być nie tylko nomen loci, ale także nomen agentis; jest on bowiem nie tylko biernym odbiorcą wrażeń, ale także — i na tym polega jego główna funkcja — „sternikiem”’ procesów energii nerwowej, zapewniającym organizmowi dynamiczne równoważenie się z bodźcami środowiska. „Mózg” i „ja” nie są pojęciami identycznymi, ale możliwość powiedzenia o sobie „ja” każdy zawdzięcza temu, że ma mózg.

Witaj na moim serwisie! Jestem budowlańcem, na co dzień prowadzę malutką firmę budowlana w małym mieście na południu Polski. Pisanie to moja pasja, dlatego założyłem bloga o tematyce budownictwa, znajdziesz tutaj wiele artykułów dotyczących m.in wyboru odpowiednich materiałów budowlanych. Zapraszam do śledzenia mojego bloga!