ANALIZA FORMY

Analiza formy czasownikowej pływam łatwo pro­wadzi do wniosku, że zawiera ona — i to stanowi o jej podobieństwie do formy pływak — elementy morfologiczne będące wykładnikami pojęć podmiotu i orzeczenia. W formie pływam wykładnikiem pojęcia podmiotu jest końcówka -am, wykładnikiem pojęcia czynności (orzeczenia) — temat pływ- (samogłoska -a- jest ambiwalentna, o czym jeszcze niżej). Interpre­tacja formy pływam, tak samo jak interpretacja formy pływak, jest funkcją naszego „ja”, o charakterze introspekcyjnym; ta interpretacja możliwa jest dlatego, że widzę w swojej świadomości analogię między formami pływam, czytam, zdobywam, badam itp. i to pozwala mi stwierdzać tożsa­mość funkcji końcówki -am we wszystkich wymienionych formach. Taką samą jak forma pływam potencjalną podzielność na temat i końcówkę mają formy pływasz, pływaj w każdej z nich końcówka jest wykładnikiem pod­miotu, temat — wykładnikiem orzeczenia i każda z nich, tak samo jak pływam, jest sądem orzekającym będącym wytworem czyjegoś „ja”, nadrzędnego w stosunku do wszystkich trzech form.

Witaj na moim serwisie! Jestem budowlańcem, na co dzień prowadzę malutką firmę budowlana w małym mieście na południu Polski. Pisanie to moja pasja, dlatego założyłem bloga o tematyce budownictwa, znajdziesz tutaj wiele artykułów dotyczących m.in wyboru odpowiednich materiałów budowlanych. Zapraszam do śledzenia mojego bloga!