BEZPOŚREDNIE ZADANIA

Do bezpośrednich zadań słownika należy poinformowanie o tym, czym jest właściwie emocja strachu (to jeszcze nie jest encyklopedyczność). Od stopnia rzeczowej trafności tego rodzaju definicji zależy w wysokim stopniu kształcąca wartość słownika. Obowiązkiem słownikarza jest for­mułując definicję hasła strach kierować Uwagę (…) na ten zespół cech, który charakteryzuje osobę doznającą Uczucia strachu, w jej ustosunko­waniu do zewnętrznego świata”. W ostatnich słowach jest intencja nieintrospekcyjna, w pewnym znaczeniu beha wióry styczna. Wprawdzie możliwe jest w tym wypadku włączenie do interpretacji wyrazu strach momentów introspekcyjnych, to znaczy odwołanie się do doświadczenia wewnętrznego osoby, której znane jest przeżycie strachu, jedynym sposobem poinformo­wania o treści tego przeżycia są jednak słowa, które przekazują nie samą emocję, ale tylko odnoszące się do niej znaki słowne, podlegające odcyfro- waniu przez osoby, w których doświadczeniu łączyły się z tymi słowami te same emocje.

Witaj na moim serwisie! Jestem budowlańcem, na co dzień prowadzę malutką firmę budowlana w małym mieście na południu Polski. Pisanie to moja pasja, dlatego założyłem bloga o tematyce budownictwa, znajdziesz tutaj wiele artykułów dotyczących m.in wyboru odpowiednich materiałów budowlanych. Zapraszam do śledzenia mojego bloga!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)