Kategorie: Język, mowa i myślenie

Nowoczesne projekty drewnianych domków letniskowych

Nowoczesne budownictwo stawia przede wszystkim na funkcjonalność, często również na minimalizm. Domki letniskowe utrzymane w tym stylu doskonale nadają się na przykład na nieduże działki. Nowoczesne projekty drewnianych domków letniskowych łączą w sobie nowoczesność oraz wykorzystanie naturalnych materiałów. Dzięki temu bardzo dobrze

Jak wykonuje się wiercenie w posadzkach przemysłowych?

Posadzki przemysłowe mogą być wykonane z różnych materiałów w zależności od sposobu ich eksploatacji. W budynkach przemysłowych wykorzystuje się beton, a także cegłę lub żelbet. W przypadku każdego materiału należy zastosować inną technikę wiercenia lub inne urządzenia. Wiercenie w posadzkach

Budownictwo kubaturowe w miastach

W dzisiejszych czasach miasta rozwijają się bardzo szybko i prężnie a to na skutek postępu technologicznego i ogólnie rozumianego postępu gospodarczego. Jednym z przejawów rozwoju w miastach są stale pojawiające się inwestycje. Do jednych z najczęściej występujących inwestycji należy budownictwo

PRZEDMIOT JĘZYKOZNAWSTWA

Gdy mówimy język używając tego wyrazu jako określenia przedmiotu badania lingwistyki, to nie możemy nie łączyć tego pojęcia z pojęciem ludzi wykonujących lub mogących wykonywać czynność mówienia lub pisania. Związek języka jako funkcji mówienia z człowiekiem mówiącym jest w gruncie

JEDNA Z GAŁĘZI NAUKI

Tym, kto pojmował językoznawstwo jako jedną z gałęzi nauki o czło­wieku, jako dział szeroko rozumianej antropologii, był wielki językoznawca polski zmarły 3 XI 1929 r. — w roku 1969 przypadała więc czterdziesta rocznica jego śmierci — Jan Baudouin de Courtenay;

PERCEPCJE WZROKOWE JAKO TWORZYWO KONSTRUKCJI ZDANIOWYCH

Dziewięćdziesiąt procent informacji docierających do mózgu dostarcza mu, jak stwierdzają biologowie, analizator wzrokowy. Toteż powinno nas interesować, w jakim zakresie poznawanie czynności analizatora wzroko­wego może prowadzić do wykrywania procesów kształtowania się w języku odruchów warunkowych o charakterze powszechnym, takich, których

AKT PERCEPCJI WZROKOWEJ

Wybitny językoznawca niemiecki, Hugo Schuchardt (1842-1927), napi­sał kiedyś: „Nur die Bewegung ist wirklich, nur die Euhe ist wahrnehmbar”’ (‚tylko ruch jest rzeczywisty, tylko bezruch jest postrzegalny’). Zdanie to jest pod względem rytmicznym, stylistycznym i syntaktycznym — dzięki wyraziście zarysowującej się

OBIEKTY PERCEPCJI WZROKOWEJ

Obiekty percepcji wzrokowej,, przedmioty, które widzimy, są nie mniej rzeczywiste (wirklich) niż to, że pozostają w ruchu. Przypuśćmy, że widzę lecącego ptaka i to, co widzę, chcę wyrazić w słowach. Powiem wówczas ptak leci. Przedmiotem mojej percepcji wzrokowej jest zarówno

POSTRZEGANIE PRZEDMIOTU

O ile postrzeżenie przedmiotu będącego w ruchu jest aktem bezpośredniej percepcji, o tyle sformułowanie sądu orzekają­cego, zawierającego nazwę przedmiotu i określenie rodzaju ruchu, w którym się ten przedmiot znajduje, jest operacją umysłową (operatio intellecins). Lecący ptak jako obiekt percepcji jest

INNY SYSTEM SYGNAŁÓW

Zeby zrozumieć, na czym polegają różnice między językami, nie wystarczy porównywanie wyrazów jednego języka z wyrazami dru­giego pod względem ich znaczeń czy form; tertium comparationis leży poza językiem, poza tym, co w każdym języku jest skrystalizowane w sys­tem. Drugi system

KONKRETNA TREŚĆ

Zdanie ptak leci ma swoją pełną konkretną treść w chwili, gdy wypo­wiada je ktoś widzący lecącego ptaka. Pełność, konkretność takiej sytuacji wyraża^ się w tym, że jest w niej i ptak, który leci, i ktoś, kto go widzi reaguje odpowiednimi

CIENIOWANIE FUNKCJI

Mniejsza w tej chwili o cieniowanie funkcji artykułów w języku francuskim; chodzi o to, że interpretowanie tych funk- cyj sprowadza się zawsze do schematu S—E, to znaczy do prób wyjaśniania relacyj zachodzących między formą językową będącą wyrazem czyjejś aktywności myślowej