Kategorie: Kochania trzeba się nauczyć

OBDARZENIE WŁASNYM ŻYCIEM, ROZUMEM I SERCEM

W czasie pierwszych miesięcy po porodzie odczuwałam fizyczną potrzebę bliskości dziecka. Czułam ją tak samo, jak mocno nałogowiec pragnie swego narkotyku. Gdy zmuszona byłam do opuszczenia mego domu, choćby tylko na krótko, wpadałam w sidła irracjonalnego lęku i wy­obraźni, podsuwającej

WSPOMNIENIE Z UŚMIECHEM

Moja kolizja z macierzyństwem była, być może, bardziej gwałtowna niż można było tego oczekiwać. Pragnienie zostania matką okazało się niewystarczające w zderzeniu z rzeczywistością. Nie przygotowano mnie do tego, że tylko ptaki budują swe gniazda z gałązek, że po odkarmieniu

TRUDNY CZAS

Trudny był również czas, zanim pojęłam, że dziecko ma przy mnie rosnąć i rozkwitać, i że to dla mnie jest właśnie nadrzędną wartoś­cią, nie zaś nieustanne wysiłki nad sprostaniem standar­dom, regułom, tabelom i normom. I wreszcie czas naj­trudniejszy, czas zrozumienia,

MACIERZYŃSTWO BEZ LĘKU

Im bardziej zbliża się oczekiwany dzień urodzenia dziecka, tym częściej do serca zakrada się lęk. „Czy potra­fię być dobrą matką?”. Miliony matek na świecie pielęg­nuje swe dzieci, z powodzeniem przeprowadzając je przez wszystkie etapy dzieciństwa, znajdując w tym radość i satysfakcję.

TRADYCJA

Do tradycji należy odwiedzanie młodej matki w domu po jej powrocie ze szpitala. Jakże często za wiele wtedy gości, rad i przestróg popartych „przykładami z życia”, za wiele doświadczonych osób, na których doświadczeniu można rzekomo polegać lepiej niż na własnym

ROZSĄDNA MATKA

Ktoś kiedyś powiedział, że dobre matki czynią dobre dzieci. Powiedzenie to można by odwrócić. To dobre dzieci czynią dobre matki. Dobre dzieci, to znaczy łatwe do pro­wadzenia, zdrowe, radosne, bezproblemowe. Przy nich matki wolne są od dręczących je obaw, poczucia

INSTYNKT MATKI

Źle jest, gdy matka poczuwa się do winy wobec dziecka, które nie zachowuje się w sposób uznany przez nią za jedyny i najlepszy. Najczęściej matki dopuszczają pewne różnice między dziećmi, które mają już 2 lub 3 latka, zapominają jednak, że

CZUJNE OKO MATKI

Czy ustę­pując i zaspokajając potrzeby małej istoty, nie wyzwala całęj lawiny nowych potrzeb? Trzeba umieć uczyć się od swego dziecka odpowiedzi na te pytania. Czujne oko matki, wyzwolonej z kompleksów, lęków i samooskarża- nia, potrafi dojrzeć, że dziecko, którego potrzeb

ŁATWIEJSZE MACIERZYŃSTWO

Na pewno macierzyństwo stanie się łatwiejsze dla tej matki, która w granicach zdrowego rozsądku uzna potrzeby swego dziecka i zacznie znajdować radość w dawaniu. W przeciwnym razie macierzyństwo stanie się samoudręką i niewolą. Z początku mała, bezradna istota pochłania matkę cał­kowicie,

MĘŻCZYZNA ZOSTAJE OJCEM

W ostatnich latach wiele się mówi i pisze o roli mężczy­zny w rodzinie. W toku tych dyskusji ujawnia się tenden­cja do obwiniania jyców za wiele złych rzeczy, które pojawiają się w rodzinie. Tak powstają ważkie i trudne tematy do przedyskutowania,

OBOJE ZOSTAJĄ RODZICAMI

Na pierwsze pytanie odpowiem zdecydowanie – nie! Ojciec nie odpowiada bardziej niż matka za zło, które wkrada się do rodziny. Oczywiście nie biorę tu pod uwagę wypadków drastycznych, jak pijaństwo, porzucenie rodziny itp., choć i tu bardzo często sprawdza się

ŻYCIE KOBIETY I MĘŻCZYZNY

Nasze życie – kobiet i mężczyzn – nasze zwyczaje, nawyki, dążenia, spełniane funkcje, uległy tak gwałtow­nym i radykalnym zmianom, że nie zdążył się jeszcze na­rodzić nowy model męża i ojca. Matka musi urodzić dziecko, bo nikt tego za nią nie