Kategorie: Kochania trzeba się nauczyć

ROLA OJCA

Ze spostrzeżeń socjologów wynika, że około 1/3 ojców pomaga chętnie i systematycznie przy myciu i kar­mieniu dzieci, prawie wszyscy ojcowie uczestniczą w zabawie z dziećmi, 1/2 mówi o nich dużo i z entuzjazmem z kolegami, 2/3 zaś przyznaje się do

ZAANGAŻOWANY W SPRAWY

Godzina spędzona naprawdę razem, z pełnym zaangażo­waniem się ojca w sprawy jego dzieci, jest więcej warta od całego dnia, który spędza w domu, lecz jest duchowo nieobecny, gdyż myślami buja wyłącznie w swoim świecie. Współcześni ojcowie – jakkolwiek niełatwo niektórym (zwłaszcza

DWOJE DZIECI W DOMU

Gdy w domu jest dwoje dzieci, z których, jedno jest jat opisany wyżej „mru­czek”, drugie zaś otwarte, kontaktowe, bliskie – wówczas siłą kontrastu otwieramy jeszcze szerzej kanały porozu­mienia z tym drugim dzieckiem, zamykając dla, pierwszego wszelkie możliwości wzajemnego porozumienia. Ale nie

W PIERWSZYCH MIESIĄCACH ŻYCIA

W pierwszych miesiącach życia mały człowiek traktuje swoją rodzicielkę tak, jakby była ona częścią jego samego. To ona zaspokaja jego głód, usuwa niewygodę, wycisza lęk, sprowadza ciepło i ukojenie. Kobieta zostaje matką nie przez,fakt urodzenia, lecz dopiero teraz, gdy wsłuchuje

CZYTANIE SYGNAŁÓW

Nie ulega więc wątpliwości, że to małe stworzenie od pierwszych chwil egzystowania na ziemi wymaga, aby je wnikliwie obserwować i uczyć się odczytywania sygna­łów, używanych przez nie do komunikowania się z otocze­niem. Jeśli w tych pierwszych lekcjach wzajemnego poro­zumiewania się

PEŁNE SATYSFAKCJI

Dla tych pierwszych matek macierzyństwo jest bez wątpienia najłatwiejsze i pełne satysfakcji. Dla tych drugich – radość i satysfakcje macie­rzyństwa mogą zjawić się później i zdążyć jeszcze napra­wić skutki wzajemnych rozczarowań i niedosytu. Niestety matki, dla których bezsłowna mowa dziecka

NIE ZMUSZANIE DO REAKCJI

Jeśli jest aktywne, żywe, nadruchliwe, nie porównujmy go do spokojnego, cichego i flegmatycznego dziecka, choćby to było również nasze. Tym bardziej nie zmuszajmy go do reakcji, które są niety­powe dla jego osobowości. Zareagować może na takie presje krzykiem, napięciem, utratą

UMIEJĘTNOŚĆ POROZUMIEWANIA SIĘ

Tak powszechne i z pozoru nie budzące zastrzeżeń zmuszanie dziecka do spa­nia, gdy spać nie chce, do jedzenia, gdy jeść już nie potrzebuje, do długiego wysiadywania na nocniku, gdy dziecko nie wie, czego od niego oczekują, rodzi poczucie braku zrozumienia,

ODDECH NOWORODKA

Niezbyt silne jeszcze ser­duszko musi bić szybko, aby przepompować jak najwięcej tej bogatej w tlen krwi po całym organizmie. Również niedostatecznie wykształcona jest regulacja nerwowa oddychania, co powoduje jego nieregularność, ogromnie niepokojącą młode matki. Oddech noworodka i maleńkiego dziecka często zwalnia

NOWORODEK MA SWOJE SPOSOBY

Niecałkowitym przystoso­waniem żołądka do normalnej pracy tłumaczy się również skłonność do ulewania pokarmu, która nie powinna nie­pokoić, o ile oczywiście jest to ulewanie, a nie chlustające zwracanie posiłku, które jest objawem chorobowym. Noworodek ma swoje „sposoby” na różne przeciwności życiowe. Na

PRAWIDŁOWE WIĘZY UCZUCIOWE

Gdy zaś między tym małym, znającym tylko swoje własne potrzeby i żądania czło­wieczkiem a jego rodzicami nawiążą się prawidłowe więzy uczuciowe, to przekształci się on w miłe, uprzejme, pełne wdzięku roczne dziecko. W momencie przyjścia na świat nie było ono piękne.

MATKA CZUJE I WIE

Matka czuje i wie, że ta poczwarka przeobrazi się w pełne swoi­stego czaru, w inne niż wszystkie – jej własne dziecko. Zdrowy noworodek jest ruchliwy, przy czym największą ruchliwość przejawia jego tułów i nogi. Musi się dokonać wielki skok w rozwoju