DO TEJ SAMEJ KLASY

Do tej samej klasy strukturalnej (więc a fortiori pojęciowej) należą w innych językach takie nomina agentis, jak francuskie nageur, rosyjskie njioeen, angielskie swimmer, niemieckie Schwimmer. Można tu mówić o  tym, co w terminologii naukowej niemieckiej bywa nazywane elementare VerwandtscJiaft, przez ten termin zaś rozumielibyśmy w danym wypadku tożsamość mechanizmu funkcjonowania mózgów jednostek mówiących, niezależnie cd tego, przez pryzmat jakiego kodu językowego obserwujemy to funkcjo rcwanie. Wszystkie wymienione nazwy pływaka są rzeczowui- kami. Ich cecką znaczeniową wspólną jest to, że jako rzeczowniki są naz­wami desygnatów ujętych poza sferą ich relacji do „ja” osoby mówiącej, używającej któregokolwiek z tych wyrazów, to znaczy, że każdorazowy desygnat wyrazu pływak (abstrahując od elementów struktury słowotwór­czej tego wyrazu) jest w stosunku do osoby mówiącej czymś zewnętrznym.

Witaj na moim serwisie! Jestem budowlańcem, na co dzień prowadzę malutką firmę budowlana w małym mieście na południu Polski. Pisanie to moja pasja, dlatego założyłem bloga o tematyce budownictwa, znajdziesz tutaj wiele artykułów dotyczących m.in wyboru odpowiednich materiałów budowlanych. Zapraszam do śledzenia mojego bloga!