KONCEPCJA PAWŁOWA A ZAGADNIENIE JĘZYKA

W związku z zagadnieniem tego, co jest dla człowieka obiektywne, a co subiektywne, nie mogło nie interesować Pawłowa zagadnienie języka. Stwierdzał on, że jednostajność form gramatycznych jest całkowicie zbieżna z wytwarzaniem się systemowości w procesach nerwowych w trak­cie pracy półkul mózgowych. Jeden z ogólnoteoretycznych postulatów Pawłowa, „zasada strukturowości, to znaczy (…) przyporządkowywanie dynamiki strukturze” może dotyczyć wprost analizy funkcji składników słowotwórczych budowy wyrazów, teza o ideomotoryzmie, to znaczy twierdzenie, że każde pomyślenie o ruchu wytwarza zalążek jego wykona­nia — ma rozległe zastosowanie w fonetyce (por. prawo ideomotoryczne sformułowane przez van Ginnekena w jego książce Principes de linguistiqie psychologiąue, 1907).

Witaj na moim serwisie! Jestem budowlańcem, na co dzień prowadzę malutką firmę budowlana w małym mieście na południu Polski. Pisanie to moja pasja, dlatego założyłem bloga o tematyce budownictwa, znajdziesz tutaj wiele artykułów dotyczących m.in wyboru odpowiednich materiałów budowlanych. Zapraszam do śledzenia mojego bloga!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)