KONKRETNA TREŚĆ

Zdanie ptak leci ma swoją pełną konkretną treść w chwili, gdy wypo­wiada je ktoś widzący lecącego ptaka. Pełność, konkretność takiej sytuacji wyraża^ się w tym, że jest w niej i ptak, który leci, i ktoś, kto go widzi reaguje odpowiednimi słowami na obiekt swojej percepcji, orzeka o tym obiekcie. Wtedy, gdy to zdanie zawiera konkretną, aktualną treść, można stosować do niego kryterium prawdziwości. Elementy konkretnej sytuacji odpowiadają stosowanemu przez behayiorystów wzorowi 8[timulus] —. R[eactio], w którym to wzorze  jest w danym wypadku symbolem lecą­cego ptaka, R — symbolem warunkowego odruchu słownego mającego genetycznie charakter bardzo złożony (por. wyżej).Polskie zdanie ptak leci można bezpośrednio zestawić ze zdaniem np. rosyjskim nrana jienrr. W obu językach sposób językowego wyodrębnie­nia desygnatu, do którego się odnosi podmiot zdania, oraz sposób orzecze­nia o tym desygnacie za pomocą formy czasownikowej są, jednakowe.

Witaj na moim serwisie! Jestem budowlańcem, na co dzień prowadzę malutką firmę budowlana w małym mieście na południu Polski. Pisanie to moja pasja, dlatego założyłem bloga o tematyce budownictwa, znajdziesz tutaj wiele artykułów dotyczących m.in wyboru odpowiednich materiałów budowlanych. Zapraszam do śledzenia mojego bloga!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)