LINGWISTYKA STRUKTURALNA

Zasługą lingwistyki strukturalnej, nie mającej za sobą długiej tradycji, jest według Chomsky’ego uściślenie opisu lingwistycznego oraz Ujmowanie języka jako systemu formalnego, mimo to uważa on jednak, że lingwistyka strukturalna jest krokiem wstecz w stosunku do tradycji gramatyki uni­wersalnej. „Chomsky (…) jest przekonany, że tylko jego ( ..) ogólna teoria struktury lingwistycznej może dostarczyć niezbędnych informacji doty­czących intelektualnej treści (istoty) języka, tylko ona może stworzyć naukową teorię gramatyczną, ponieważ tylko ona wyzwoliła się z koniecz­ności uprzedniego zbadania poszczególnych gramatyk, to znaczy gramatyk poszczególnych realnych, naturalnych języków ludzkich” [to rozumowanie przypomina Beauzee — WD], Trudno określić, co jest w tym postawieniu sprawy bardziej uderzające: optymizm poznawczy czy paradoksalność. Istota zagadnienia dotyczy poznawczej funkcji języka.

Witaj na moim serwisie! Jestem budowlańcem, na co dzień prowadzę malutką firmę budowlana w małym mieście na południu Polski. Pisanie to moja pasja, dlatego założyłem bloga o tematyce budownictwa, znajdziesz tutaj wiele artykułów dotyczących m.in wyboru odpowiednich materiałów budowlanych. Zapraszam do śledzenia mojego bloga!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)