MIMO RÓŻNIC FORMALNYCH

Zdanie cogito, ergo sum daje się bez trudności tłumaczyć na język francuski: je pense, doncje suis, polski: myślę, więc jestem. Pod względem gramatyczno- -strukturalnym zdania francuskie i polskie nie są, co prawda, identyczne: w zdaniu francuskim podmiot każdego z dwóch sądów orzekających jest wyodrębniony za pomocą zaimka je, w zdaniu polskim wykładnikami pod­miotu są formy orzeczeń: końcówka -ę w formie myślę, końcówka -em (historycznie wtórna) w formie jestem. Mimo tych różnic formalnych mo­żemy uznać, że treść zacytowanych zdań francuskiego i polskiego jest identyczna, to zaś stwierdzenie jest jednocześnie stwierdzeniem, że orze­czenie o sobie samym jako o podmiocie myślącym i o podmiocie istnieją­cym może być w różnych językach werbalizowane rozmaicie.

Witaj na moim serwisie! Jestem budowlańcem, na co dzień prowadzę malutką firmę budowlana w małym mieście na południu Polski. Pisanie to moja pasja, dlatego założyłem bloga o tematyce budownictwa, znajdziesz tutaj wiele artykułów dotyczących m.in wyboru odpowiednich materiałów budowlanych. Zapraszam do śledzenia mojego bloga!