OBOWIĄZEK LEKSYKOGRAFA

Obowiązkiem leksykografa, gdy opracowuje hasło, jest nie tylko sformułowanie definicji ścisłej, ale także pamiętanie o tym, że powinna ona pomagać we właściwym posługiwaniu się wyrazem hasłowym, to znaczy, że powinna mieć zasadni­czo charakter pragmatyczny (pisałem o tym m. in. we wstępie do I tomu nowego słownika pod moją redakcją).Warto przypomnieć słowa Lindego świadczące o tym, że nie ma granicy oddzielającej językoznawstwo ogólne od refleksji, które nasuwa leksyko­grafowi praca nad słownikiem. „Mowa ludzka, pisał Linde we Wstępie do swego Słownika, ten najdoskonalszy tłumacz wyobrażeń i uczucia człowieka, choć na tak rozliczne, tak znacznie między sobą różniące się języki rozdzielona, jednakże po wszystkich częściach świata jest w pewnym względzie jedna; bo jest zasadzona na jednychże prawidłach rozumu sto­sownych do natury rzeczy, na jednakim sposobie myślenia i Uczuciach serca ludzkiego (…) każde jestestwo imieniem człowieka zaszczycone ma ogólne a niezaprzeczone prawidła rozumowania, które stanowią osnowę Logiki i Filozofii, są duszą wszystkich nauk i umiejętności (dlatego właśnie leksykografia daje się określić jako humanistyczne ogniwo wszystkich nauk — WD).

Witaj na moim serwisie! Jestem budowlańcem, na co dzień prowadzę malutką firmę budowlana w małym mieście na południu Polski. Pisanie to moja pasja, dlatego założyłem bloga o tematyce budownictwa, znajdziesz tutaj wiele artykułów dotyczących m.in wyboru odpowiednich materiałów budowlanych. Zapraszam do śledzenia mojego bloga!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)