POMOCNY SCHEMAT

Uprzednio już wspomnieliśmy o tym, że schemat S—R jest nam pomocny w ścisłym sytuowaniu przestrzennym analizowanego faktu. Gdy interpretujemy teo­retycznie strukturę wyrazu pływak, bodźcem jest sam ten wyraz, jako przedmiot naszego pomyślenia, a więc jako bodziec endogeniczny, reakcją— nasza słowotwórcza analiza tego wyrazu, nasza czynność myślowa. Urucho­mienie w naszej myśli wyobrażenia wyrazu pływak jest wynikiem mózgo­wego impulsu woli, ale cały proces analizy nie polega tylko na introspekcji; myśląc o wyrazie pływak myślimy o nim jako o czymś zewnętrznym w sto­sunku do naszego „ja” i sama możność dzielenia go na cząstki słowotwórcze pozostaje w związku z tym, że wiemy, co znaczy pływać, jaką relację naszego „ja” do środowiska oznacza ten czasownik.

Witaj na moim serwisie! Jestem budowlańcem, na co dzień prowadzę malutką firmę budowlana w małym mieście na południu Polski. Pisanie to moja pasja, dlatego założyłem bloga o tematyce budownictwa, znajdziesz tutaj wiele artykułów dotyczących m.in wyboru odpowiednich materiałów budowlanych. Zapraszam do śledzenia mojego bloga!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)