PSYCHOLOGIZM W JĘZYKOZNAWSTWIE

Z zainteresowaniem psychiką człowieka jako najlepiej dostępną w samo­obserwacji, z traktowaniem tej psychiki jako dziedziny autonomicznej, podlegającej innym prawom niż prawa rządzące światem natury, wiąże się kierunek zwany psychologizmem, który na historię językoznawstwa, w szczególności językoznawstwa polskiego, wywarł bardzo silny wpływ, stanowił nawet zasadniczy nurt, w którym się układały koncepcje doty­czące najrozmaitszych działów nauki o języku.Psychologizm w językoznawstwie można zdefiniować w sposób nastę­pujący: jest to „kierunek myślowy opierający się na przeświadczeniu, że fakty językowe są realizacjami sił biorących swój początek w psychice ludzkiej (…) w duszach ludzkich, a nie w otaczającym je świecie, i że prawa rządzące życiem języka są prawami psychicznymi, działającymi w aferze odrębnej od rzeczywistości zewnętrznej i autonomicznej w stosunku do niej” . Nastrojem introspekcyjnego psychologizmu tchnie właściwie sam tytuł znanej pracy Rozwadowskiego Scmazjologia, czyli nauko, o rozwoju znaczeń wyrazów (Lwów 1903). Rozwój znaczeń wyrazów jest tu pojęty jako podlegający wewnętrznym, swoistym regularnościom, jako rządzony prawami działającymi w zamkniętych granicach dusz ludzkich.

Witaj na moim serwisie! Jestem budowlańcem, na co dzień prowadzę malutką firmę budowlana w małym mieście na południu Polski. Pisanie to moja pasja, dlatego założyłem bloga o tematyce budownictwa, znajdziesz tutaj wiele artykułów dotyczących m.in wyboru odpowiednich materiałów budowlanych. Zapraszam do śledzenia mojego bloga!