RÓŻNICA MIĘDZY FORMAMI

Różnica między formą pływali jako rzeczownikiem a formami czasow­nikowymi pływam, pływasz, pływa polega na różnych relacjach do owego „ja”, „demiurga”, „werbalizatora” każdej z wymienionych form. Przez neologizm „werbalizator” rozumiem „ja” w tej jego funkcji, która polega na nadawaniu kształtów słownych pewnym treściom psychicznym, budo­waniu słownych odruchow warunkowych na bodźce zarówno zewnętrzne, jak wewnątrzpochodne, endogeniczne; owe treści, z chwilą gdy otrzymują formę słowną, zostają zwerbalizowane (termin „werbalizować”, przyjęty w biologii i psychologii, nie jest, rzecz dziwna, używany w językoznaw­stwie). Wyraz pływak, o czym wspomnieliśmy przed chwilą, nie jest przed­miotem idealnym, to znaczy nie jest bytem niedostępnym zmysłowemu postrzeganiu i istniejącym inaczej niż czyjeś zwerbalizowane pomyślenie o    desygnacie tego wyrazu.

Witaj na moim serwisie! Jestem budowlańcem, na co dzień prowadzę malutką firmę budowlana w małym mieście na południu Polski. Pisanie to moja pasja, dlatego założyłem bloga o tematyce budownictwa, znajdziesz tutaj wiele artykułów dotyczących m.in wyboru odpowiednich materiałów budowlanych. Zapraszam do śledzenia mojego bloga!