SŁOWO- REALNY BODZIEC

Słowo — pisze Pawłów — jest dla człowieka taki m samym realnym bodźcem warunkowym, jak wszelkie inne wspólne mu ze zwierzętami, ale jednocześnie tak rozległym co do zasięgu, jak żadne inne, nie dającym się porównywać ani pod względem ilościowym, ani jakościo­wym z bodźcami warunkowymi zwierząt. Słowo, dzięki poprzedniemu (dotychczasowemu) życiu człowieka dorosłego, wiąże się ze wszystkimi bodźcami zewnętrznymi i wewnętrznymi docierającymi do półkul mózgo­wych, wszystkie te bodźce sygnalizuje, wszystkie zastępuje, dlatego też może wywoływać wszystkie te czynności, reakcje organizmu, które są warunkowane przez te bodźce” . Od tego prostego sposobu ujęcia nie ma drogi powrotu do koncepcji żywego organizmu jako jednostki, której podstawową cechą jest zdolność do motus a se — spontanicznego ruchu: rośliny żyją, a tej zdolności nie mają.

Witaj na moim serwisie! Jestem budowlańcem, na co dzień prowadzę malutką firmę budowlana w małym mieście na południu Polski. Pisanie to moja pasja, dlatego założyłem bloga o tematyce budownictwa, znajdziesz tutaj wiele artykułów dotyczących m.in wyboru odpowiednich materiałów budowlanych. Zapraszam do śledzenia mojego bloga!