SZTUKA GRAMATYCZNA

Sztuka gramatyczna, przeciwnie, jest wtórna względem języków, po­nieważ zwyczaje językowe muszą istnieć, zanim się je sztucznie dostosuje do ogólnych zasad Języka i ponieważ analogiczne systemy tworzące sztukę mogą być tylko wynikiem obserwowania norm przed nimi istniejących (sur les usages preexistens)”. Przewagę Lindego nad Beauzee można wi­dzieć w tym, że wykazuje on więcej trzeźwego empiryzmu, o którym świad­czą słowa będące dalszym ciągiem zacytowanych wyżej jego zdań: „Zwią­zek imienia z rzeczą samą jest tak ścisły, iż chcąc tamto objaśnić, koniecznie tej dotknąć trzeba”. O etymologii pisał Linde, że jest to „nauka potrzebna do odkrycia prawdziwego znaczenia słów, do ukazania stosunku ich do rzeczy”.

Witaj na moim serwisie! Jestem budowlańcem, na co dzień prowadzę malutką firmę budowlana w małym mieście na południu Polski. Pisanie to moja pasja, dlatego założyłem bloga o tematyce budownictwa, znajdziesz tutaj wiele artykułów dotyczących m.in wyboru odpowiednich materiałów budowlanych. Zapraszam do śledzenia mojego bloga!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)