W SPOSÓB ROZSĄDNY

W sposób rozsądny i jasny informuje o poglądach Chomsky’ego dr Polański w artykule pt. Gramatyka transformacyjno-generatywna a inne teorie języka („Biuletyn PTJ”, nr 28, s. 87 i n.).Jako przykłady tzw. struktur głębokich i struktur powierzchniowych przytacza autor wyrażenia i zwroty typu: Janek czyta — ktoś czyta książkę — „struktura głęboka”,Czytanie Janka — czytanie książki — „struktura powierzchniowa” Kierownik wybiera, kierownika wybierają — „struktura głęboka” Wybór kierownika — „struktura powierzchniowa”.Zagadnieniu tych typów struktur powierzchniowych i struktur głębo­kich poświęcony jest w cytowanej wyżej książce Cartesian linguistics rozdział zatytułowany Deep and Sur face Structure (s. 31—51).Według Chomsky’ego języki nie różnią się między sobą na poziomie struktur głębokich, odbijających podstawowe właściwości myśli i tworzenie pojęć, ale różnią się na poziomie znacznie mniej według niego interesują­cym — struktur powierzchniowych. Zagadnienia te zarysowują mi się w sposób zupełnie inny i mieszczą się w tych kategoriach pojęć, które for­mułowałem w rozdziale YHI mojej książki Elementy…, zatytułowanym O formach i typach predykacji.

Witaj na moim serwisie! Jestem budowlańcem, na co dzień prowadzę malutką firmę budowlana w małym mieście na południu Polski. Pisanie to moja pasja, dlatego założyłem bloga o tematyce budownictwa, znajdziesz tutaj wiele artykułów dotyczących m.in wyboru odpowiednich materiałów budowlanych. Zapraszam do śledzenia mojego bloga!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)