WYLICZENIE ELEMENTÓW

Wyliczyć elementy zawartości znaczeniowej wyrazu, to znaczy wyli­czyć cechy charakterystyczne odpowiedniego desygnatu — taka jest pod­stawowa zasada definicji, która służy objaśnianiu znaczeń wyrazów zebra­nych w naszym słowniku. Skłonni jesteśmy powiedzieć: „Definitio fit per relationes rei definiendae ad alias res”. Imbs w artykule Au seuil de la lexicographie („Oahiers de Lexico- logie”, 1964) pisze: „Definicja jest najwyższym kunsztem leksykografii”, Turgot niegdyś powiedział (cytuje go Jespersen w swojej pracy PMlosophy of grammar, 1924): „Ludzie prości nie robią nic prosto; trzeba wydoskonale­nia, żeby do tego dojść”.Definicja, jeżeli ma być doskonała, a przynajmniej najmniej niedosko­nała, jak to jest możliwe, powinna być prosta i rzeczowa.

Witaj na moim serwisie! Jestem budowlańcem, na co dzień prowadzę malutką firmę budowlana w małym mieście na południu Polski. Pisanie to moja pasja, dlatego założyłem bloga o tematyce budownictwa, znajdziesz tutaj wiele artykułów dotyczących m.in wyboru odpowiednich materiałów budowlanych. Zapraszam do śledzenia mojego bloga!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)