ZASTOSOWANIE DO FAKTÓW JĘZYKOWYCH

W zastosowaniu do faktów językowych — które to wyrażenie jako terminus technicus odnosi się zawsze do pewnych szczegółowych wypadków zachowania się ludzi mó­wiących, czyli do aktów mowy, albo do typów tych aktów nazywanych systemami językowymi — introspekcja to ‚zastanawianie się nad możli­wymi znaczeniami wyrazów przez ożywienie ich we własnej pamięci,, przez przypominanie sobie, co one mogą znaczyć. Jest to metoda oczy­wiście bardzo zawodna, bo nigdy nie możemy być pewni, czyśmy sobie wszystko przypomnieli. Różnica między tą treścią znaczeniową wyrażu, którą możemy sobie uświadomić introspekcyjnie zastanawiając się nad nim, a rozpiętością jego faktycznych zakresowych użyć jest z reguły bardzo duża.

Witaj na moim serwisie! Jestem budowlańcem, na co dzień prowadzę malutką firmę budowlana w małym mieście na południu Polski. Pisanie to moja pasja, dlatego założyłem bloga o tematyce budownictwa, znajdziesz tutaj wiele artykułów dotyczących m.in wyboru odpowiednich materiałów budowlanych. Zapraszam do śledzenia mojego bloga!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)